Bł. Fryderyk Ozanam

VinFormationLeave a Comment

Ów błyskotliwy, czuły młody człowiek ze skromnej klasy średniej był codziennie konfrontowany z nędzą biednych robotników Paryża, unieśmiertelnionych w dziełach Pucciniego – Nędznicy i Cyganeria. Sprawdź jak sześciu studentów uniwersytetu założyło organizację ochotników, która dzisiaj ma 875 000 członków w 130 krajach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.