Bł. Jan Henryk Gruyer

VinFormationLeave a Comment

Parafia pw. Św. Ludwika została przejęta przez księży, którzy złożyli przysięgę na wierność Konstytucji Cywilnej dla Duchowieństwa, która zakładała, że papież nie ma władzy we Francji, a kandydatów na biskupów i księży przedstawia grupa Obywateli. Jan Henryk Gruyer opuścił parafię i udał się do Paryża, gdzie poprosił o tymczasowy pobyt u Św. Fermina. Jednak w ciągu jednego dnia został pojmany i zabity.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.