Bl. Ljudevit Josip Francois

VinFormationLeave a Comment

Blaženi Ljudevit Josip Francois bio je jedan od „najgorljivijih i najuspješnijih branitelja katoličke, apostolske i rimske vjere što je bilo u suprotnosti sa zakletvom koji je francuski Nacionalni sabor zahtijevao od svećenika.“ Zbog toga što je branio svoju vjeru bio je bačen kroz prozor, a prethodno ga je drvenim palicama do smrti pretukla skupina žena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.