Bł. Ludwik Józef Francois

VinFormationLeave a Comment

Ludwik Józef Francois “był jednym z najgorliwszych i najlepszych obrońców religii katolickiej, apostolskiej i rzymskiej przed przysięgą wymaganą od duchownych przez francuskie Zgromadzenie Narodowe.” Został wyrzucony przez okno, gdzie grupa kobiet zatłukła go drewnianymi kijami na śmierć za obronę swojej wiary.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.