Bł. Marek Antoni Durando

VinFormationLeave a Comment

Jedną z inicjatyw Marka Antoniego Durando było krzewienie Maryjnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika wśród młodzieży. Stowarzyszenie trafił na podatny grunt powołaniowy. W ciągu zaledwie dziesięciu lat, 260 młodych kobiet z jego regionu wstąpiło do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.