Bl. Nikola Colin

VinFormationLeave a Comment

Blaženi Nikola Colin odveden je iz prezbiterija te zamijenjen svećenikom odanom Građanskom ustavu. Zna se da je rekao: „…kao nagradu za moju vjernost vjeri – glad, progonstvo, zatočeništvo i možda čak i samu smrt.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.