Błogosławiony Maria Jan Józef Lataste OP

VinFormationLeave a Comment

Ojciec Maria Jan Józef Lataste, dominikanin, jest założycielem Zgromadzenia Sióstr Dominikanek z Betanii. Kiedy pracował jako świecki był aktywnym członkiem Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo i przypisał Stowarzyszeniu zasiew nasion swojego powołania zakonnego. W listopadzie 1857 r. wstąpił do dominkańskiego nowicjatu w Flavigny. Święcenia kapłąńskie otrzymał 8 lutego 1863 r. Swój apostolat rozpoczął po przeprowadzeniu rekolekcji dla więżniarek w Cadillac we Francji w 1864 r. Cechował się duzym nabożeństwem do św. Józefa. Pisał do Papieża Piusa IX, że mógłby ofiarować swoje życie, aby imię św. Józefa zostało dodane do Kanonu Mszy św. (1) Nie dożył, aby zobaczyć jak jego prośba została spełniona, lecz 13 listopada 1962 r. Papież Jan XXIII dodał św. Józefa do I Modlitwy Eucharystycznej. O. Lataste został beatyfikowany 3 czerwca 2012 r. (2) w 49 rocznicę śmierci św. Jana XXIII. We wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, 1 maja 2013 r. Papież Franciszek wydał dekret na mocy którego imię Świętego Józefa zostało dodane do II, III i IV Modlitw Eucharystycznych (3) 1. Clairval.com 8 lutego 2012. 2. tamże. 3. Kongregacje Kurii Rzymskiej w Watykanie 130501, 1 maja 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.