Męczennicy hiszpańscy XX wieku

VinFormationLeave a Comment

54 ze Zgromadzenia Misji, 29 Sióśtr Miłosierdzia, 14 świeckich Wincentyńskich i 5 księży diecezjalnych, którzy byli duchowymi doradcami Wincentyńskimi, zostali zabici “in odium fidei” w następstwie nienawiści do religii katolickiej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.