Św. Elżbieta Anna Seton

VinFormationLeave a Comment

Pierwsza, urodzona w Stanach Zjednoczonych, święta Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Św. Elżbieta Anna Seton założyła Siostry Miłosierdzia św. Józefa, pierwszą żeńską wspólnotę zakonną powstałą w Stanach Zjednoczonych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.