Św. Gianna Beretta Molla

VinFormationLeave a Comment

Św. Gianna postawiła życie swojego nienarodzonego dziecka przed swoim. Jest świętą patronką matek, wcześniaków i lekarzy internistów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.