Św. Joanna Antyda Thouret

VinFormationLeave a Comment

Pragnienie poświęcenia się Chrystusowi i powołaniu zakonnemu dały Św. Joannie odwagę by uciec z Francji podczas chaosu wywołanego Rewolucją Francuską… pieszo i samotnie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.