Bł. Małgorzata Rutan SM

VinFormationLeave a Comment

Małgorzata Rutan wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, aby być blisko cierpiących, zmarginalizowanych czy wykluczonych. Jej wierność Chrystusowi i Kościołowi doprowadziła ją do męczeństwa podczas Rewolucji Francuskiej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.