Bł. Marta Anna Wiecka

VinFormationLeave a Comment

Kiedy pracowała w szpitalu w Śniatynie, s. Marta Wiecka dowiedziała się, że jeden pracownik szpitala, młody ojciec, otrzymał zadanie wydezynfekowania sali po chorych na tyfus. Siostra zgłosiła się na ochotnika, że zastąpi owego młodego człowieka. W konsekwencji sama zaraziła się tyfusem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.