Franciszka Anna Cirer Carbonell

VinFormationLeave a Comment

Urodziła się w ubogiej rodzinie na Majorce. Zajmowała się pracą z sierotami i chorymi. W 1851 roku otrzymała pozwolenie na zainicjowanie życia wspólnotowego i zgodę na noszenie habitu. Założyła zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. Zmarła w opinii świętości. Została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II 1 października 1989 roku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.