Święci i błogosławieni Rodziny Wincentyńskiej
W ciągu ponad 400 lat odkąd Św. Wincenty i św. Ludwika poświęcili życie służbie ubogim, wielu zostało zainspirowanych do podążania ich śladami. Aby się dowiedzieć więcej, przesuwaj kursor po ikonach u dołu.
24/04/1581 - 27/09/1660

Św. Wincenty á Paulo

Św. Wincenty á Paulo to siedemnastowieczny kapłan, pod którego wpływem pozostaje dzisiaj ponad 2 miliony ludzi, którzy zainspirowani jego osobą pracują w wielu Wincentyńskich organizacjach.

12/08/1591 - 15/03/1660

Św. Ludwika de Marillac

Będąc żoną, matką, nauczycielką, pracownikiem społecznym, mentorką, kierowniczką duchową i fundatorką, św. Ludwika de Marillac pozostaje wzorem dla wszystkich kobiet.

12/12/1730 - 03-09-1792

Bł. Mikołaj Colin

Mikołaja Colin'a wyprowadzono z plebanii i wymieniono na księdza lojalnego Konstytucji Cywilnej. Znany jest z powiedzenia: "...jako nagrodę za moją wierność wierze, głód, wygnanie, więzienie i być może nawet samą śmierć."

31/12/1730 - 03/09/1792

Bł. Jan Karol Caron

Lazarysta, który odmówił podpisania Konstytucji Cywilnej dla Duchownych w czasie Rewolucji Francuskiej. Jan Karol Caron poniósł śmierć męczeńską.

1734 - 2/1/1794

Bł. Maria Anna Vaillot

Maria Anna Vaillot pocieszała Otylię Baumgarten, kiedy oczekiwały na egzekucję mówiąc: "dostąpimy szczęścia spotkania Boga i posiadania go przez całą wieczność... a a my będziemy przyjęte przez niego bez obawy, że kiedykolwiek będziemy od niego oddzielone."

1734 - 01/09/1792

Bł. Jan Henryk Gruyer

Parafia pw. Św. Ludwika została przejęta przez księży, którzy złożyli przysięgę na wierność Konstytucji Cywilnej dla Duchowieństwa, która zakładała, że papież nie ma władzy we Francji, a kandydatów na biskupów i księży przedstawia grupa Obywateli. Jan Henryk Gruyer opuścił parafię i udał się do Paryża, gdzie poprosił o tymczasowy pobyt u Św. Fermina. Jednak w ciągu jednego dnia został pojmany i zabity.

23/04/1736 - 09/04/1794

Bł. Małgorzata Rutan SM

Małgorzata Rutan wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, aby być blisko cierpiących, zmarginalizowanych czy wykluczonych. Jej wierność Chrystusowi i Kościołowi doprowadziła ją do męczeństwa podczas Rewolucji Francuskiej.

1748 - 1820

Św. Franciszek Regis Clet

Św. Franciszek Regis Clet był Lazarystą misjonarzem. W 1820 został uznany winnym oszukiwania chińczyków poprzez głoszenie chrześcijaństwa i został skazany na śmierć przez uduszenie na krzyżu.

1750 - 01/02/1794

Bł. Otylia Baumgarten

Otylia Baumgarten uważana była za jedną z najsilniejszych oponentek antyreligijnych poglądów rewolucyjnych. Przyjmuje się, że miała wpływ na wiele innych Szarytek aby opierały się wymaganiom władz cywilnych.

1751 - 03/09/1792

Bł. Ludwik Józef Francois

Ludwik Józef Francois "był jednym z najgorliwszych i najlepszych obrońców religii katolickiej, apostolskiej i rzymskiej przed przysięgą wymaganą od duchownych przez francuskie Zgromadzenie Narodowe." Został wyrzucony przez okno, gdzie grupa kobiet zatłukła go drewnianymi kijami na śmierć za obronę swojej wiary.

1758 - 03/03/1855

Bł. Piotr Renat Rogue

Piotr Renat Rogue przyjął państwowe pieniądze na działalność duszpasterską, ponieważ "miał pogląd, że wykonał swoją pracę i dlatego powinien za nią otrzymać zapłatę." Zobacz w jaki sposób przetrwał trudne czasy Rewolucji...

11/27/1765 - 1826

Św. Joanna Antyda Thouret

Pragnienie poświęcenia się Chrystusowi i powołaniu zakonnemu dały Św. Joannie odwagę by uciec z Francji podczas chaosu wywołanego Rewolucją Francuską... pieszo i samotnie.

28/08/1774 - 04/01/1821

Św. Elżbieta Anna Seton

Pierwsza, urodzona w Stanach Zjednoczonych, święta Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Św. Elżbieta Anna Seton założyła Siostry Miłosierdzia św. Józefa, pierwszą żeńską wspólnotę zakonną powstałą w Stanach Zjednoczonych.

01/06/1781 - 27/02/1855

Franciszka Anna Cirer Carbonell

Urodziła się w ubogiej rodzinie na Majorce. Zajmowała się pracą z sierotami i chorymi. W 1851 roku otrzymała pozwolenie na zainicjowanie życia wspólnotowego i zgodę na noszenie habitu. Założyła zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. Zmarła w opinii świętości. Została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II 1 października 1989 roku.

09/09/1786 - 07/02/1856

Bł. Rozalia Rendu

Jej przykład dodawał otuchy innym Szarytkom. Często mówiła im: "bądźcie kamieniem milowym, przy którym każdy zmęczony mógłby złożyć swoje obciążenie;" Szkoły i organizacje dobroczynne często prosiły Rozalię o radę i wskazówki do któych drzwi należy zapukać.

1790 - 28/08/1855

Bł. Michał Ghebre

Michał Ghebre był uczniem Justyna de Jacobis. Zmarł jako seminarzysta Zgromadzenia Misji. Był konwertytą afrykańskim. Zmarł w więzieniu ponieważ nie chciał wyprzeć sie swojej wiary.

09/10/1800 - 31/07/1860

Św. Justyn de Jacobis

Św. Justyn był jednym z pierwszych włoskich misjonarzy, Lazarystów, którzy przyjechali do Etiopii, chrześcijańskiego kraju który pogrążył się w schizmie i herezjach. Ze względu na niechęć do Paryża i ponieważ Justyn nie był francuzem, zintegrował się z miejscową kulturą i jest uważany za apostoła Afryki.

22/05/1801 - 10/12/1880

Bł. Marek Antoni Durando

Jedną z inicjatyw Marka Antoniego Durando było krzewienie Maryjnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika wśród młodzieży. Stowarzyszenie trafił na podatny grunt powołaniowy. W ciągu zaledwie dziesięciu lat, 260 młodych kobiet z jego regionu wstąpiło do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.

1802 - 1840

Św. Jan Gabriel Perboyre

Kapłan i misjonarz Zgromadzenia Misji. Św. Jan Gabriel Perboyre był torturowany przez chińczyków. Deklarował: "wcześniej umrę, niż wyprę się wiary!"

02/05/1806 - 31/12/1876

Św. Katarzyna Labouré

Najświętsza Maryja Panna ukazała się św. Katarzynie Labouré i opisała wygląd obrazów jakie mają być umieszczone na medalach, znanych jako Cudowny Medalik. Matka Boska powiedziała jej, że "wszyscy, którzy bea je nosić otrzymają wiele łask."

23/04/1813 - 08/09/1853

Bł. Fryderyk Ozanam

Ów błyskotliwy, czuły młody człowiek ze skromnej klasy średniej był codziennie konfrontowany z nędzą biednych robotników Paryża, unieśmiertelnionych w dziełach Pucciniego - Nędznicy i Cyganeria. Sprawdź jak sześciu studentów uniwersytetu założyło organizację ochotników, która dzisiaj ma 875 000 członków w 130 krajach.

1823 - 1894

Święty Ludwik Martin

Święty Ludwik Martin, ojciec Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza (Teresa z Lisieux, Mały Kwiatek), kanonizowany wspólnie ze swoją żóną Marią Aelie Guerin martin (1831-11877) 18 października 2015 r. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo. Jego szwagier, Isadore Guerin , brał udział przy zakładaniu Konferencji św. Wincentego a Paulo w Lisieux w 1874 r. * * 1. Blessed Louis and Zelie Martin “A Call to a Deeper Love the Family Correspondence of the Parents of St. Therese of the Child Jesus (1864-1885)” (Alba House, czerwiec 2011) s. 147.

1832 - 1869

Błogosławiony Maria Jan Józef Lataste OP

Ojciec Maria Jan Józef Lataste, dominikanin, jest założycielem Zgromadzenia Sióstr Dominikanek z Betanii. Kiedy pracował jako świecki był aktywnym członkiem Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo i przypisał Stowarzyszeniu zasiew nasion swojego powołania zakonnego. W listopadzie 1857 r. wstąpił do dominkańskiego nowicjatu w Flavigny. Święcenia kapłąńskie otrzymał 8 lutego 1863 r. Swój apostolat rozpoczął po przeprowadzeniu rekolekcji dla więżniarek w Cadillac we Francji w 1864 r. Cechował się duzym nabożeństwem do św. Józefa. Pisał do Papieża Piusa IX, że mógłby ofiarować swoje życie, aby imię św. Józefa zostało dodane do Kanonu Mszy św. (1) Nie dożył, aby zobaczyć jak jego prośba została spełniona, lecz 13 listopada 1962 r. Papież Jan XXIII dodał św. Józefa do I Modlitwy Eucharystycznej. O. Lataste został beatyfikowany 3 czerwca 2012 r. (2) w 49 rocznicę śmierci św. Jana XXIII. We wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, 1 maja 2013 r. Papież Franciszek wydał dekret na mocy którego imię Świętego Józefa zostało dodane do II, III i IV Modlitw Eucharystycznych (3) 1. Clairval.com 8 lutego 2012. 2. tamże. 3. Kongregacje Kurii Rzymskiej w Watykanie 130501, 1 maja 2013.

26/06/1847 - 18/12/1916

Bł. Némésia Valle

"Jezu, opróżnij mnie ze mnie samej, pozwól mi odziać się w ciebie. Jezu, dla ciebie żyję i dla ciebie umrę..." to modlitwa odmawiana przez Némésię Valle przez całe życie.

05/04/1859 - 17/10/1902

Bł. Contardo Ferrini

Contardo Ferrini powiedział, że "jeżeli jednego dnia nie uczynimy więcej niż dostarczymy odrobinę radości bliźniemu, ten dzień nie będzie stracony. Bowiem odnieśliśmy sukces przynosząc ulgę nieśmiertelnej duszy."

1861 - 1936

Bł. Ceferino Giménez Malla

Członek Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo umęczony w Hiszpanii 9 sierpnia 1936 r. Po wybuchu Wojny Domowej w Hiszpanii zobaczył aresztowanie jednego księdza i przemówił w jego obronie. Żołnierze zabrali się za niego i ostatecznie dokonali jego egzekucji.

18/11/1863 - 01/03/1924

Bł. Józefina Nicoli

Jako Siostra Miłosierdzia, Józefina Nicoli pracowała jako katechetka potrzebujących w każdym wieku oraz dziewcząt z bogatych rodzin. Stworzyła model bezpośredniej posługi ubogim.

27/03/1864 - 13/11/1894

Św. Augustyna Pietrantoni

Siostra Miłosierdzia. Została zaatakowana i zabita przez pacjenta kiedy przygotowywała dla niego posiłek wypowiadając słowa przebaczenia i wezwania do Matki Boskiej.

01/01/1874 - 30/05/1904

Bł. Marta Anna Wiecka

Kiedy pracowała w szpitalu w Śniatynie, s. Marta Wiecka dowiedziała się, że jeden pracownik szpitala, młody ojciec, otrzymał zadanie wydezynfekowania sali po chorych na tyfus. Siostra zgłosiła się na ochotnika, że zastąpi owego młodego człowieka. W konsekwencji sama zaraziła się tyfusem.

23/02/1891 - 23/11/1951

Bł. Enrichetta Alfieri

Siostra Enrichetta Alfieri (1891-1951), Siostra Miłosierdzia Świętej Joanny-Antydy Thouret, była zaangażowana w pracę duszpasterską w miejskich więzieniach. Więzienie świętego Wiktora w Mediolanie stało się jej domem, ukochanym miejscem. Mówiła: «Miłość to ogień, który lubi się rozwijać, gdy się pali; Będę cierpiała, pracowała i modliła się, aby przyciągnąć dusze do Jezusa. » Za pomoc więźniom, którzy ofiarom faszystowskiego terroru w czasie II wojny światowej.

26/03/1901 - 08/05/1927

Bł. Miriam Teresa Demjanovich SM

Wiele osób wspominało pokorę i autentyczną pobożność Teresy wtedy, gdy przebywała w Kolegium św. Elżbiety w Convent Station w Stanie New Jersey, USA. O każdej godzinie można ją było spotkać klęczącą w uczelnianej kaplicy. Była bardzo oddana modlitwie różańcowej.

06/04/1901 - 04/07/1925

Bł. Pier Giorgio Frassati

Jako dziecko, pewnego razu Pier Giorgio Frassati otworzył drzwi domu rodzinnego i spotkał w nich żebrzącą matkę z synkiem, bez butów. Pier Giorgio oddał chłopcu swoje buty.

27/12/1910 - 24/02/1945

Bł. Józef Mayr-Nusser

W 1944 r. Józef Mayr-Nusser, włoski świecki, katolik, mąż i ojciec, odmówił złożenia przysięgi na wierność Hitlerowi po tym, jak został wcielony do armii niemieckiej. Zginął w drodze do KL Dachau, do którego został skazany. W wieku 22 lat wstąpił do Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo. Został beatyfikowany 18 marca 2017 r. Papież Franciszek nazwał bł. Józefa modelem dla wszystkich świeckich i ojców “ze względu na jego wielką moralną i duchową postawę”.

04/10/1922 - 28/04/1962

Św. Gianna Beretta Molla

Św. Gianna postawiła życie swojego nienarodzonego dziecka przed swoim. Jest świętą patronką matek, wcześniaków i lekarzy internistów.

1936

Męczennicy hiszpańscy XX wieku

54 ze Zgromadzenia Misji, 29 Sióśtr Miłosierdzia, 14 świeckich Wincentyńskich i 5 księży diecezjalnych, którzy byli duchowymi doradcami Wincentyńskimi, zostali zabici "in odium fidei" w następstwie nienawiści do religii katolickiej.

20/10/1953 - 09/04/1993

Bł. Lindalva Justo de Oliveira

Siostra Miłosierdzia, Lindalva Justo de Oliveira, została brutalnie zamordowana przez mieszkańca domu, w którym pracowała.

Zobacz tę oś czasu w innym formacie tutaj.Click on the tags to explore related resources:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.