vinnie

    św. Wincentego:

  • Rozpoznawał Jezusa jako posłanego do ewangelizowania ubogich, i dlatego uczynił to swoim mottem i swoich następców.
  • Widział Jezusa jak pracuje i starał się go naśladować. Miłość musi być zarówno afektywna jak i efektywna.
  • Z jego doświadczenia naśladowania Chrystusa będziemy się uczyć i o nim rozmyślać.
  • Rozpoznawał Chrystusa w bliźnich, chciał podtrzymać ich ludzką godność i uwolnić ludzi od ubóstwa i cierpienia.
  • Widział Chrystusa jako źródło i model wszystkich cnót.
  • Naśladowanie Chrystusa to nie teoria, ale sposób życia.
  • Obecność Boga można odnaleźć w epokach, wudarzeniach i ludziach.


Click on the tags to explore related resources:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.