Bł. Ceferino Giménez Malla

VinFormationLeave a Comment

Członek Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo umęczony w Hiszpanii 9 sierpnia 1936 r. Po wybuchu Wojny Domowej w Hiszpanii zobaczył aresztowanie jednego księdza i przemówił w jego obronie. Żołnierze zabrali się za niego i ostatecznie dokonali jego egzekucji.

Bł. Contardo Ferrini

VinFormationLeave a Comment

Contardo Ferrini powiedział, że “jeżeli jednego dnia nie uczynimy więcej niż dostarczymy odrobinę radości bliźniemu, ten dzień nie będzie stracony. Bowiem odnieśliśmy sukces przynosząc ulgę nieśmiertelnej duszy.”

Bł. Némésia Valle

VinFormationLeave a Comment

“Jezu, opróżnij mnie ze mnie samej, pozwól mi odziać się w ciebie. Jezu, dla ciebie żyję i dla ciebie umrę…” to modlitwa odmawiana przez Némésię Valle przez całe życie.

Błogosławiony Maria Jan Józef Lataste OP

VinFormationLeave a Comment

Ojciec Maria Jan Józef Lataste, dominikanin, jest założycielem Zgromadzenia Sióstr Dominikanek z Betanii. Kiedy pracował jako świecki był aktywnym członkiem Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo i przypisał Stowarzyszeniu zasiew nasion swojego powołania zakonnego. W listopadzie 1857 r. wstąpił do dominkańskiego nowicjatu w Flavigny. Święcenia kapłąńskie otrzymał 8 lutego 1863 r. Swój apostolat rozpoczął po przeprowadzeniu rekolekcji dla więżniarek w Cadillac we Francji w 1864 r. Cechował się duzym nabożeństwem do św. Józefa. Pisał do Papieża Piusa IX, że mógłby ofiarować swoje życie, aby imię św. Józefa zostało dodane do Kanonu Mszy św. (1) Nie dożył, aby zobaczyć jak jego prośba została spełniona, lecz 13 listopada 1962 r. Papież Jan XXIII dodał św. Józefa do I Modlitwy Eucharystycznej. O. Lataste został beatyfikowany 3 czerwca 2012 r. (2) w 49 rocznicę śmierci św. Jana XXIII. We wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, 1 maja 2013 r. Papież Franciszek wydał dekret na mocy którego imię Świętego Józefa zostało dodane do II, III i IV Modlitw Eucharystycznych (3) 1. Clairval.com 8 lutego 2012. 2. tamże. 3. Kongregacje Kurii Rzymskiej w Watykanie 130501, 1 maja 2013.

Święty Ludwik Martin

VinFormationLeave a Comment

Święty Ludwik Martin, ojciec Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza (Teresa z Lisieux, Mały Kwiatek), kanonizowany wspólnie ze swoją żóną Marią Aelie Guerin martin (1831-11877) 18 października 2015 r. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo. Jego szwagier, Isadore Guerin , brał udział przy zakładaniu Konferencji św. Wincentego a Paulo w Lisieux w 1874 r. * * 1. Blessed Louis and Zelie Martin “A Call to a Deeper Love the Family Correspondence of the Parents of St. Therese of the Child Jesus (1864-1885)” (Alba House, czerwiec 2011) s. 147.

Bł. Fryderyk Ozanam

VinFormationLeave a Comment

Ów błyskotliwy, czuły młody człowiek ze skromnej klasy średniej był codziennie konfrontowany z nędzą biednych robotników Paryża, unieśmiertelnionych w dziełach Pucciniego – Nędznicy i Cyganeria. Sprawdź jak sześciu studentów uniwersytetu założyło organizację ochotników, która dzisiaj ma 875 000 członków w 130 krajach.

Św. Katarzyna Labouré

VinFormationLeave a Comment

Najświętsza Maryja Panna ukazała się św. Katarzynie Labouré i opisała wygląd obrazów jakie mają być umieszczone na medalach, znanych jako Cudowny Medalik. Matka Boska powiedziała jej, że “wszyscy, którzy bea je nosić otrzymają wiele łask.”

Św. Jan Gabriel Perboyre

VinFormationLeave a Comment

Kapłan i misjonarz Zgromadzenia Misji. Św. Jan Gabriel Perboyre był torturowany przez chińczyków. Deklarował: “wcześniej umrę, niż wyprę się wiary!”

Bł. Marek Antoni Durando

VinFormationLeave a Comment

Jedną z inicjatyw Marka Antoniego Durando było krzewienie Maryjnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika wśród młodzieży. Stowarzyszenie trafił na podatny grunt powołaniowy. W ciągu zaledwie dziesięciu lat, 260 młodych kobiet z jego regionu wstąpiło do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.

Św. Justyn de Jacobis

VinFormationLeave a Comment

Św. Justyn był jednym z pierwszych włoskich misjonarzy, Lazarystów, którzy przyjechali do Etiopii, chrześcijańskiego kraju który pogrążył się w schizmie i herezjach. Ze względu na niechęć do Paryża i ponieważ Justyn nie był francuzem, zintegrował się z miejscową kulturą i jest uważany za apostoła Afryki.