Bł. Michał Ghebre

VinFormationLeave a Comment

Michał Ghebre był uczniem Justyna de Jacobis. Zmarł jako seminarzysta Zgromadzenia Misji. Był konwertytą afrykańskim. Zmarł w więzieniu ponieważ nie chciał wyprzeć sie swojej wiary.

Bł. Rozalia Rendu

VinFormationLeave a Comment

Jej przykład dodawał otuchy innym Szarytkom. Często mówiła im: “bądźcie kamieniem milowym, przy którym każdy zmęczony mógłby złożyć swoje obciążenie;” Szkoły i organizacje dobroczynne często prosiły Rozalię o radę i wskazówki do któych drzwi należy zapukać.

Franciszka Anna Cirer Carbonell

VinFormationLeave a Comment

Urodziła się w ubogiej rodzinie na Majorce. Zajmowała się pracą z sierotami i chorymi. W 1851 roku otrzymała pozwolenie na zainicjowanie życia wspólnotowego i zgodę na noszenie habitu. Założyła zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. Zmarła w opinii świętości. Została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II 1 października 1989 roku.

Św. Elżbieta Anna Seton

VinFormationLeave a Comment

Pierwsza, urodzona w Stanach Zjednoczonych, święta Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Św. Elżbieta Anna Seton założyła Siostry Miłosierdzia św. Józefa, pierwszą żeńską wspólnotę zakonną powstałą w Stanach Zjednoczonych.

Św. Joanna Antyda Thouret

VinFormationLeave a Comment

Pragnienie poświęcenia się Chrystusowi i powołaniu zakonnemu dały Św. Joannie odwagę by uciec z Francji podczas chaosu wywołanego Rewolucją Francuską… pieszo i samotnie.

Bł. Piotr Renat Rogue

VinFormationLeave a Comment

Piotr Renat Rogue przyjął państwowe pieniądze na działalność duszpasterską, ponieważ “miał pogląd, że wykonał swoją pracę i dlatego powinien za nią otrzymać zapłatę.” Zobacz w jaki sposób przetrwał trudne czasy Rewolucji…

Bł. Ludwik Józef Francois

VinFormationLeave a Comment

Ludwik Józef Francois “był jednym z najgorliwszych i najlepszych obrońców religii katolickiej, apostolskiej i rzymskiej przed przysięgą wymaganą od duchownych przez francuskie Zgromadzenie Narodowe.” Został wyrzucony przez okno, gdzie grupa kobiet zatłukła go drewnianymi kijami na śmierć za obronę swojej wiary.

Bł. Otylia Baumgarten

VinFormationLeave a Comment

Otylia Baumgarten uważana była za jedną z najsilniejszych oponentek antyreligijnych poglądów rewolucyjnych. Przyjmuje się, że miała wpływ na wiele innych Szarytek aby opierały się wymaganiom władz cywilnych.

Św. Franciszek Regis Clet

VinFormationLeave a Comment

Św. Franciszek Regis Clet był Lazarystą misjonarzem. W 1820 został uznany winnym oszukiwania chińczyków poprzez głoszenie chrześcijaństwa i został skazany na śmierć przez uduszenie na krzyżu.

Bł. Małgorzata Rutan SM

VinFormationLeave a Comment

Małgorzata Rutan wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, aby być blisko cierpiących, zmarginalizowanych czy wykluczonych. Jej wierność Chrystusowi i Kościołowi doprowadziła ją do męczeństwa podczas Rewolucji Francuskiej.