Męczennicy hiszpańscy XX wieku

VinFormationLeave a Comment

54 ze Zgromadzenia Misji, 29 Sióśtr Miłosierdzia, 14 świeckich Wincentyńskich i 5 księży diecezjalnych, którzy byli duchowymi doradcami Wincentyńskimi, zostali zabici “in odium fidei” w następstwie nienawiści do religii katolickiej.

Św. Gianna Beretta Molla

VinFormationLeave a Comment

Św. Gianna postawiła życie swojego nienarodzonego dziecka przed swoim. Jest świętą patronką matek, wcześniaków i lekarzy internistów.

Bł. Józef Mayr-Nusser

VinFormationLeave a Comment

W 1944 r. Józef Mayr-Nusser, włoski świecki, katolik, mąż i ojciec, odmówił złożenia przysięgi na wierność Hitlerowi po tym, jak został wcielony do armii niemieckiej. Zginął w drodze do KL Dachau, do którego został skazany. W wieku 22 lat wstąpił do Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo. Został beatyfikowany 18 marca 2017 r. Papież Franciszek nazwał bł. Józefa modelem dla wszystkich świeckich i ojców “ze względu na jego wielką moralną i duchową postawę”.

Bł. Pier Giorgio Frassati

VinFormationLeave a Comment

Jako dziecko, pewnego razu Pier Giorgio Frassati otworzył drzwi domu rodzinnego i spotkał w nich żebrzącą matkę z synkiem, bez butów. Pier Giorgio oddał chłopcu swoje buty.

Bł. Miriam Teresa Demjanovich SM

VinFormationLeave a Comment

Wiele osób wspominało pokorę i autentyczną pobożność Teresy wtedy, gdy przebywała w Kolegium św. Elżbiety w Convent Station w Stanie New Jersey, USA. O każdej godzinie można ją było spotkać klęczącą w uczelnianej kaplicy. Była bardzo oddana modlitwie różańcowej.

Bł. Enrichetta Alfieri

VinFormationLeave a Comment

Siostra Enrichetta Alfieri (1891-1951), Siostra Miłosierdzia Świętej Joanny-Antydy Thouret, była zaangażowana w pracę duszpasterską w miejskich więzieniach. Więzienie świętego Wiktora w Mediolanie stało się jej domem, ukochanym miejscem. Mówiła: «Miłość to ogień, który lubi się rozwijać, gdy się pali; Będę cierpiała, pracowała i modliła się, aby przyciągnąć dusze do Jezusa. » Za pomoc więźniom, którzy ofiarom faszystowskiego terroru w czasie II wojny światowej.

Bł. Marta Anna Wiecka

VinFormationLeave a Comment

Kiedy pracowała w szpitalu w Śniatynie, s. Marta Wiecka dowiedziała się, że jeden pracownik szpitala, młody ojciec, otrzymał zadanie wydezynfekowania sali po chorych na tyfus. Siostra zgłosiła się na ochotnika, że zastąpi owego młodego człowieka. W konsekwencji sama zaraziła się tyfusem.

Św. Augustyna Pietrantoni

VinFormationLeave a Comment

Siostra Miłosierdzia. Została zaatakowana i zabita przez pacjenta kiedy przygotowywała dla niego posiłek wypowiadając słowa przebaczenia i wezwania do Matki Boskiej.

Bł. Józefina Nicoli

VinFormationLeave a Comment

Jako Siostra Miłosierdzia, Józefina Nicoli pracowała jako katechetka potrzebujących w każdym wieku oraz dziewcząt z bogatych rodzin. Stworzyła model bezpośredniej posługi ubogim.